Política de privacitat

Avís sobre Privacitat

Per a poder rebre i tramitar la teva denúncia, has de confirmar que has llegit aquest Avís sobre Privacitat.

En cas que no acceptis les condicions conforme al que es disposa en l'avís, no podràs realitzar la denúncia.

Recorda que aquest canal no té per objecte comunicar emergències. A continuació, et vam mostrar la informació bàsica sobre com tractem les teves dades personals:

Responsable del tractament

MASATS, S.A. és el responsable del tractament de les dades personals de l'interessat i t'informa que seran tractades de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 ( GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre ( LOPDGDD) .

Fin del tractament

Tractarem les dades personals de contacte i els fets denunciats amb la finalitat de gestionar i resoldre la denúncia rebuda.

Legitimació del tractament

La base de legitimació del tractament dels mateixos és el compliment d'una missió realitzada en interès públic, així com el compliment d'una obligació legal.

Conservació de les dades

Les dades es conservaran únicament durant el temps imprescindible per a decidir si escau o no iniciar una recerca sobre els fets denunciats. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades es procedirà a la seva supressió del sistema de denúncies internes. Les dades podran continuar sent tractats per l'autoritat i òrgan competent en cas de recerca dels fets denunciats, no sent conservats en el propi sistema de denúncies internes.

Comunicació de les dades

Les teves dades podran ser facilitats a prestadors vinculats al responsable, els quals actuen com a Encarregats del Tractament. Se t'informa que les dades poden ser tractats per encarregats del tractament situats fora de l'Espai Econòmic Europeu i que garanteixen un nivell adequat de protecció a l'empara de clàusules contractuals tipus, per la qual cosa no existeixen riscos en el tractament i es garanteix una comunicació segura.

Les dades únicament es comunicaran a tercers quan resulti necessari per a l'adopció de mesures disciplinàries o per a la tramitació dels procediments judicials que, si escau procedeixin sense perjudici de la notificació a l'autoritat competent de fets constitutius de l'il·lícit penal o administratiu.

Drets que assisteixen a l'interessat

Se t'informa que pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les teves dades en MASATS S.A. C/ Mestre Alapont, (P.I.Salelles) 08253 Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) E-mail: [email protected] Així mateix, pots presentar una reclamació davant l'Autoritat de control en www.aepd.es si consideres que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.